ÜÇ ADET DERGİ (YEDİGÜN VE SERVET-İ FÜNUN)

29 Birinci Teşrin 1944 (29 Ekim 1944) ve 18 Mayıs 1942 tarihli iki adet Yedigün Dergisi ile
II İkinciteşrin 1943 (2 Kasım 1943) tarihli Servet-i Fünun Dergisi. 35 x 25 cm ve 34 x 25 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız