SOLD

10 BOOKS ABOUT SULTAN ABDULHAMID II AND CONSTITUTIONAL MONARCHY (TURKISH)

Orhan Koloğlu, Avrupa'nın Kıskacında Abdülhamit, İletişim Yayınları, 1998 (1.Baskı)
Nahid Sırrı Örik, Sultanhamid Düşerken, Arma Yayınları, 2001 (4.Baskı)
Hıfzı Topuz, Taif'te Ölüm, Remzi Kitabevi, 1999 (1.Baskı)
Süleyman Kâni İrtem, Abdülhamid Devrinde Hafiyelik ve Sansür, Abdülhamid'e Verilen Jurnaller, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 1999
Süleyman Kâni İrtem, Birinci Meşrutiyet ve Sultan Abdülhamid, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 2004
Prof.Dr. Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun, İngiltere Başbakanı Gladstone'un Osmanlı'yı Yıkma Planı, Timaş Yayınları, 2011
E. Mahmud Sami, Abdülhamid'in Petrolleri, Çeviren: Sevtap Demirci, Kitabevi, 2007
Levon Panos Dabağyan, Osmanlı'da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003 (2.Baskı)
Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe'nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, 1986 (1.Baskı)
Ali Fuad Türkgeldi, Görüp İşittiklerim, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987 (4.Baskı)

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız