SOLD

5 TURKISH BOOKS

Osman Akandere, Hasan Ali Polat, Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Milli Mücadele Karşıtı Politikaları,Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2011
Paul Gentizon ( ÇevirenFethi Ülkü), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1. baskı, 1983
Turgut Özakman, Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Kronolojisi, Bilgi Yayınevi, 1. baskı, 1999
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Mutlakiyete Dönüş 1918-1919), Cilt 1, Cem Yayınevi,2. basım, 1992
Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele (Son Meşruiyet 1919-1920), Cilt 2, Cem Yayınevi,1. basım, 1992

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız