SOLD

LUTFU GUNAY (1924-2020) Click for Artist Information

Peysage, mixed media on canvasboard, signed. 44 x 55 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız

LÜTFÜ GÜNAY (1924-2020)

LÜTFÜ GÜNAY (1924-2020)

    1945-1949 yılları arasında öğrenim gördüğü Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Zeki Kocamemi’nin atölyesinde çalışan Lütfü Günay, mezun olunca Paris’e giderek Fernand Léger’nin yanında öğrenimini sürdürdü. 1950 yılında İstanbul’da Türkiye Ressamlar Cemiyeti’nin kuruluşunda görev alan sanatçı, ertesi yıl Ankara’ya yerleşti. Ankara’da 1958 yılında Ressamlar Birliği’nin, 1970’te de Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin kuruluşuna katkıda bulundu. 1951-1980 arasında Amerikan Askeri Yardım Kurulunda grafiker olarak çalışan ressam buradan emekli oldu. 1967-1993 yılları arasında Ankara Türk Amerikan Derneği resim kurslarını yönetti.

    İlk sergisini ressam Adnan Çoker ile birlikte 1953 yılında, Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi salonunda düzenleyen sanatçı, ertesi yıl yine Adnan Çoker ile birlikte Ankara Helikon Sanat Galerisi’nde bir sergi daha açtı. Aynı yıl bu sergiyi, İstanbul’da Maya Sanat Galerisi’nde tekrarladı. 1955 yılında Helikon’da, sadece kendi eserlerinin yer aldığı ilk kişisel sergisini düzenledi. 1953 yılından bu yana 100’ün üzerinde kişisel sergi açtı, yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 250 karma ve grup sergisine katıldı.

   1950’li yılların başında Adnan Çoker’le birlikte Türk resim sanatının ilk soyut örneklerini veren Günay, rengin ön planda olduğu bir soyutlama üslubu oluşturmuş, 1960’lı yıllardan itibaren de kompozisyonlarını özellikle duvarlar üzerindeki çeşitli imgelerden ilham alarak gerçekleştirmiştir. 1970’li yıllarda yapıtlarında graffiti de kullanmaya başlamış, bu dönemde kağıt ve metal parçalarıyla kolaj çalışmaları yapmıştır. 1980’li yıllarda pastelle yöresel manzaralar çalışmıştır. Genellikle Ankara ve çevresinin gecekondu görünümünü veya tatil yörelerinin dinlendirici ortamını konu alan resimlerinde, doğanın işlek dokusunu resimsel temalar halinde, doku etkisini öne çıkaracak biçimde işlemiştir. Yer yer yaldız boyanın da kullanıldığı pastel çalışmalarının yanı sıra suluboya tekniğinde eserler de gerçekleştirmiştir. 1970 yılında Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde ikincilik ödülüne layık görülen ressam, 1986 yılında TPAO’nun düzenlediği 5. Atatürk Yarışması’nda mansiyon kazanmış, Inter 7 ve Inter 10 Sergisi’ne katılarak şeref diploması almıştır. 1994 yılında Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nden Onur Ödülü, 1999’da da Mimar Sinan Üniversitesi 50.Sanat Yılı Şükran Plaketi alan sanatçının İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzeleri’nde, Ziraat Bankası, İş Bankası, Milli Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TBMM gibi devlet kurumlarının arşivinde ve yurtiçi ile yurtdışındaki özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.