SURURI TAYLAN (1891-1947) Click for Artist Information

Istanbul, oil on cardboard, signed. 32 x 48 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız

SURURİ TAYLAN (1891-1947)

    1891 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sururi Taylan, Vefa İdadisi’ni bitirdikten sonra Dar-ül Fünün’un Edebiyat Bölümü’ne girmiş, ancak resim tutkusu ağır basınca bir yıl sonra okulu bırakarak 1908 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne başlamıştır. 1912 yılında Valery’nin atölyesinden mezun olan sanatçı, I. Dünya Savaşı sırasında askere alınmış, savaştan sonra da Tapu ve Kadastro desinatörlüğü yaparak geçimini sağlamıştır. Bir yandan da resim çalışmalarına devam ederek İnkılap Sergileri’ne aralıksız olarak katılmıştır. 1940 yılına kadar resim çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdüren ressam, bu tarihten sonra kendini içkiye vererek çalışma disiplinini ve hevesini kaybetmiştir. Bu süre zarfında birkaç eser üretmeye çalışmışsa da, çoğunu tamamlayamamıştır. 1945 yılında felç geçiren Sururi Taylan, 1947 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kimsesizler yurdunda vefat etmiştir. Milli mücadele ruhunu yansıtan akademik tarzda yapıtlarıyla tanınan sanatçının eserleri bugün Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde, Milli Kütüphane’de, Gazi Üniversitesi Müzesi’nde ve İstanbul Askeri Müze’de sergilenmektedir. Ayrıca pek çok özel koleksiyonda da tabloları mevcuttur.