NEDİM GÜNSÜR (1924-1994)

NEDİM GÜNSÜR (1924-1994)
Kuşlar, tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 1980 tarihli.
27x38 cm

 

Yer yer naif nitelikler de taşıyan toplumsal içerikli figüratif eserleriyle tanınan Nedim Günsür, ‘tüm nesnelere sevgiyle yaklaşan ressam’ olarak nitelenir. 1942 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girerek Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun atölyesinde öğrenim gören sanatçı, öğrencilik yıllarında akademideki bir grup arkadaşıyla birlikte Onlar Grubu’nu kurdu. 1948 yılında eğitimini tamamladıktan sonra Fransız hükümetinin bursuyla Paris’e giderek burada geçirdiği dört yıl boyunca Fernand Léger ve André Lhote’un atölyelerine izleyici olarak katıldı. 1952 yılında Türkiye’ye dönen Günsür, 1954-1958 yılları arasında Karadeniz Ereğlisi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptı.

Öğrencilik yıllarında, İzlenimci üslupta çalışan sanatçı, Paris yıllarında hem hocalarının hem de o dönemde yeni tanımaya başladığı Afrika sanatının etkisiyle yarı-soyut anlayışa yönelmiştir. Karadeniz Ereğlisi’nde resim öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde ise, maden işçilerinin yaşamına ilgi duyarak bu temayı figüratif-dışavurumcu bir anlayışla yansıttığı çalışmalar gerçekleştirmiştir. 1958 yılında İstanbul’a döndükten sonra bir süre daha maden işçileri temasını sürdürmüşse de, zamanla bu konudan vazgeçerek büyük kentin yaşam koşulları ve sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. 1960’lı yıllarda gerçekleştirdiği çağdaş kent görünümlerinde özellikle gecekondu yıkımını ve gecekonduda yaşayan insanların yaşam savaşını işlemiştir. Sanatçının toplumsal içerikli bu yapıtlarında dramatik bir havanın yanı sıra fantastik bir tasarım da söz konusudur. Boşaltılmış evlerin eşya yığınları arasında resmettiği ince-uzun figürler kendi yönelimlerini arayarak resme bir hareketlilik kazandırmaktadır. Toplumsal içerikli çalışmalarına 1970’li yıllarda da devam eden Nedim Günsür, bir yandan da deniz ve gökyüzü konulu çalışmalarla lunapark ve bayram yeri resimleri gerçekleştirmiştir.

‘Gökyüzü’ adlı eseriyle 24. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda (1963) birincilik ödülüne layık görülen ressam, 1972 yılında Milliyet Dergisi tarafından ‘Yılın Sanatçısı’ seçilmiş, 1973’te Cumhuriyet’in 50. Yılı Sergisi’nde Atatürk Ödülü’nü kazanmıştır.