MEISSEN PORSELEN ÇİFT SEPET

Meissen (Alman) damgalı, büyük boyutlu, dolama kulplu, stilize yaprak formunda obal kaideli, alçak pedestal ayaklı sepetlerin dış yüzü zengin aplike çiçek dekorlu. İnce gövde çatlaklı olan sepetin içi yüzüne de zengin floral buketler çalışılmış. 19.yy. Meissen porselenleri için müzelik değerde parçalar.

Her biri  40x24x28 cm

Detaylı bilgi ve fotoğraflar için lütfen iletişime geçiniz..

MEISSEN PORSELENLERİ

Avrupa’nın ilk sert hamurlu porselenleridir. Saksonya hükümdarı Augustus’un direktifleri ile 1708 yılında altın yapmaya çalışan bir simyacı olan Ehrenfried Von Taschirnhaus tarafından başlatılan araştırmaların devamında 1710 yılında Johann Friedrich Bötger tarafından kurulmuştur. 1710 yılında Augustus tarafından kurulan fabrikanın ilk üretimleri, kırmızı hamurludur. Bu dönem, Bötger dönemi olarak anılır. 1713den itibaren gerçek beyaz porselen üretimi başlamıştır. İlk üretimler, Çin etkili, zayıf dekorlu objelerdir. 1723 yılından itibaren çok renkli, altın yaldızlı süslemelerin yer aldığı üretimlerin başlaması ile klasik Meissen dönemi başlar. Bu dönemde ilk dönemlerde olduğu gibi Çin ve Japon porselenlerinin etkisi görülmeye devam etmiştir. 1720 yılından sonra fabrika, Johann Jakob Kirchner ve Johann Joachim Kaendler gibi ünlü heykeltıraş ve tasarımcılar ile çalışmaya başlar. Bu dönemde, çok önemli biblo ve biblo gruplarının dizaynı yapılmış ve üretimi gerçekleşmiştir. Bu üretimlerin birçoğu, Avrupa soyluları ve kraliyet aileleri için tasarlanmıştır. 1774 yılında fabrikanın başına Alman aristokrat Kont Camillo Marcolini geçti. Bu dönem, Osmanlı zevkine göre eserlerin de üretildiği bir dönemdir. Fabrikanın en önemli müşterilerinden biri de Osmanlı Sarayı’dır. Klasik dönemin ardından 19. yy.da Ernst August Leuteritz zamanında birçok rokoko figür, tekrardan yorumlanmış ve II. Rokoko olarak adlandırılan üretimler gerçekleşmiştir. 1903 yılından itibaren Erich Hösel’in yönetiminde klasik stilde üretimler ortaya çıkar ve yeniden yorumlanır. Bunların yanı sıra Art Nouveau stilde üretimler yapılır. 1933’den sonra Saksonya eyaletinde sanatçıların artistik özgürlükleri kısıtlanmıştır. Meissen’in gelişimine katkıda bulunan Ernst Barlach gibi artistlerin çalışmaları bu dönemde yasaklamıştır. Meissen, 2. Dünya savaşı sonrası komünizm ile beraber kitlelere üretim yapan bir fabrika olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. 1969’dan sonra Karl Petermann yönetiminde artistik yaratıcılığın ön plana geçtiği eski geleneklere yönelen bir anlayışa kavuşur Meissen porselenlerinin bu artistik çalışmalarının her dönemde nadir ve pahalı oluşu, onları ancak seçkin bir zümreye hitap eder bir hale getirmiştir. Tasarımları ve kaliteleri, çok önemli şahsiyetlerce koleksiyonları yapılmasına ve dünyanın en önemli müzelerinde yer almasına sebep olmuştur.

Fiyat: 4.500 USD