SOLD

4 BOOKS ABOUT SADAT AND NASSER IN ENGLISH

George Carpozi JR., A Man of Peace Anwar Sadat, Manor Books Inc., 1977
Peter Mansfield, Nasser's Egypt, Penguin African Library, 1969
Antony Nutting, Nasser, Constable, 1972
Joseph Finklestone, Anwar Sadat, Visionary Who Dared, Franc Cass, 1996

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız