SOLD

7 BOOKS ABOUT REBELLIONS IN OTTOMAN EMPIRE (TURKISH)

Ecvet Güresin, 31 Mart İsyanı, Cumhuriyet Kitapları, 1998
Prof.Dr. İhsan Süreyya Sırma, Osmanlı Devletinin Yıkılışında Yemen İsyanları, Beyan Yayınları, 1994 (2.Baskı)
Süleyman Kâni İrtem, Osmanlı Devleti'nin Mısır Yemen Hicaz Meselesi, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 1999
Süleyman Kâni İrtem, Osmanlı Devleti'nin Makedonya Meselesi, Balkanlar'ın Kördüğümü, Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, 1999
Prof.Dr. Sina Akşin, Şeriatçı Bir Ayaklanma, 31 Mart Olayı, İmge Kitabevi, 1994 (3.Baskı)
Cemal Kutay, Otuzbir Mart 85.Yaşında, Bir Geri Dönüşün Mirası (1909-1994-?), Kazancı Kitap Ticaret AŞ
İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi, II.Abdülhamid'in Son Mabeyn Baş Katibi Ali Cevat Bey'in Fezlekesi, Yayına Hazırlayan: Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız