SOLD

4 BOOKS ABOUT THOMAS EDWARD LAWRENCE (ENGLISH)

T.E. Lawrence, The Mint, Penguin Books, 1978
David Garnett (Selected with a Preface by), The Essential T.E. Lawrence, Oxford University Press, 1992
Malcolm Brown (Ed), The Letters of T.E. Lawrence, Oxford University Press, 1991
Sidney Sugarman, A Garland of Legends, "Lawrence of Arabia" and "The Arab Revolt", The SPA Ltd, 1992

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız