SOLD

5 TURKISH DICTIONARIES AND 1 DICTIONARY OF SPELLING

Ali Püsküllüoğlu, Öz Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınları, 1999, (Genişletilmiş 12.Baskı)
İmla Klavuzu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988
Tahsin Banguoğlu, Türkçe'nin Grameri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1990 (3. Baskı)
Büyük Türk Sözlüğü, Hayat Yayınları
Türkçe Sözlük, 2 Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1988

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız