TWO BOOKS ABOUT ISTANBUL (TURKISH/ENGLISH)

1)Alpay Kabacalı, Geçmişten Günümüze İstanbul, Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Yayın no: 10, 2003. 351 pages, 31 x 23 cm
2)İlhan Akşit, Capital of Three Empires, İstanbul, Akşit Kültür ve Turizm Yayıncılık, 2002. 276 pages, 30 x 27 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız