SOLD

OTTOMAN BOOK

Ali Ekrem, Ordunun Defteri (Poems and essays which praise Ottoman army), Evkafı İslamiyye Matbaası, H. 1336 (M.1917). Haliyle, eksiği var. 20 x 12 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız