SOLD

MEMLUK STYLE BRAS SYRIAN POT

Decorated elaborately engravings and copper and silver inlaids. In three cartouches of outside, write in in Arabic letters ‘Şam (Damascus)’, ‘Halil Ethem’ (probably maker’s), ‘Sene 1332 (dated 1917). In perfect condition.
Provenance: Bozcaadalı Family Collection
H. 10 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız