MİRA KOLDAŞ

Sokakta yaşam', tuval üzeri yağlıboya, imzalı, 2013 tarihli. 110 x120 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız