SOLD

ENGLISH JOHNSON BROTHERS (HANLEY) LTD MARKED IRONSTONE TABLEWARE & TEA SERVICE SET

Mid 20th C. Consist of 10 flat dinner plates, 3 deep dinner plates, 3 soup bowls, 2 round-1 elliptical service dishes, 1 teapot, 1 lidded candy jar, 4 cups & 9 saucers, 6 minor plates and 11 dessert plates.
Diameter of round service dish 31,5 cm Elli

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız