SOLD

KAYIHAN KESKINOK (1923-2015) Click for Artist Information

Dancer, mixed media on paper, signed, dated 1996. 40 x 28 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız

KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015)

KAYIHAN KESKİNOK (1923-2015)

     1945 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan Kayıhan Keskinok, öğrencilik döneminde Refik Epikman, Cevat Dereli ve Malik Aksel’den etkilenmiştir. 1946-1955 yılları arasında çeşitli ortaöğretim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalışmıştır. İlk kişisel sergisini 1956 senesinde Ankara’da açmıştır. 1960 yılında İsviçre hükümetinden burs alan ressam, Lozan Güzel Sanatlar Okulu’nda bir yıl öğrenim görmüştür. Yurda döndükten sonra 1963-1968 yılları arasında Gazi Eğitim Enstitüsü’nde resim dersleri vermiş, TRT’nin Artistik Hizmetler Birimi’nde dekoratör ve müdür olarak çalışmıştır. İlk çalışmalarında sadece manzaralar yapan ressamın tablolarına figür ögesi 1946 yılında katılmıştır. 1960’li yılların başından itibaren çok figürlü kompozisyonlara yönelerek ‘Lunapark’ (1978) ve ‘Denizcilerin Düğünü’ (1980) gibi yapıtlarını gerçekleştirmiştir. Bu dönemki eserlerinde düğün, lunapark ve gece kulüplerini işleyerek idealize yaşam biçimini ve yaşam sevincini yansıtmaya çalışmıştır. 1970’lerden itibaren tablolarında soyutlamaya denemeleri yapmaya başlamış, figürlerin yerleştirildiği fonu yumuşak renk lekeleriyle oluşturarak figürlerin ve nesnelerin havada asılı durduğu izlenimini yaratmıştır. Sanatçı bu dönemki eserlerinde masalsı ögeler de kullanmıştır. 1980’li yıllarda ise imgeleri birbirinin üzerine yerleştirerek geçmişi, bugünü ve geleceği bir arada yansıtmayı amaçlamış, zaman kavramını sorgulamıştır. 1973 ve 1976’da Devlet Resim Heykel Sergileri’nde başarı ödülleri alan Keskinok, Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği 50.Yıl Resim Yarışması (1973) ile Atatürk ve Devrimleri Yarışması’nda (1981) da ödüle layık görülmüş, 1998 yılında da devlet sanatçısı unvanını almıştır. Plastik Sanatlar Derneği (1994) ve Çağdaş Sanatlar Vakfı’ndan da (2006) onur ödülleri alan ressamın yapıtları İzmir ve Ankara Resim Heykel Müzeleri’nde, çeşitli devlet kuruluşlarının koleksiyonunda ve Pociteli Sanatçılar Kolonisi Müzesi’nde (Bosna-Hersek) yer almaktadır. Özel koleksiyonlarda da eserleri bulunan Kayıhan Keskinok, çalışmalarını 1982 yılından beri kendi adını taşıyan atölyesinde sürdürmektedir.