SOLD

FETHI ARDA (1934-1996) Click for Artist Information

Peysage, mixed media on paper, signed. 48 x 63 cm

Bir sonraki tutarı teklif edebilir veya daha yüksek bir maksimum teklif verebilirsiniz. Verdiğiniz maksimum teklifler gizli tutulacaktır. Müzayede katılım şartları hakkında bilgi almak için tıklayınız

FETHİ ARDA (1934-1996)

FETHİ ARDA (1934-1996)

    1952-1958 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde Halil Dikmen ile Zeki Kocamemi’nin atölyelerinde öğrenim gören Fethi Arda, 1958 yılında Zeki Kocamemi’nin atölyesinden birincilikle mezun oldu. 1965-1969 yılları arasında da aynı kurumda Sabri Berkel’in asistanı olarak görev yaptı.  İlk kişisel sergilerini 1959 yılında İstanbul’da, 1964’te ise Ankara’da açtı. 1966 yılında Salzburg’ta düzenlenen sanat festivaline katılan sanatçı, Salzburg Yaz Akademisi’nde Emilio Vedova ile çalıştı. 1968-1969 yıllarında da Paris’e giderek Henri Goetz ile çalışan ressam, 1969’da asistanlık görevini bırakarak Ankara’ya yerleşti ve Bayındırlık Bakanlığı’na uzman sanatçı olarak atandı.

    İlk eserlerinde kübist-yaklaşımcı bir üslup izleyen Fethi Arda, 1960’lı yıllarda lirik soyutlamaya yönelmiş, 1965’ten sonraki yapıtlarında dışavurumcu ögeler de açığa çıkmaya başlamıştır. 1968 yılında sonra figüratif çalışmalara ağırlık vermesine karşın, soyutlamacı unsurları da tamamen bırakmamıştır. Yapıtlarında malzeme olarak yağlıboya ile pasteli tercih eden sanatçı, manzaraların yanı sıra çiçek resimleri ve portreler de gerçekleştirmiştir. Arda’nın son dönem çalışmaları arasında Bodrum peyzajları da önemli yer tutmaktadır.

    1982 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın organize ettiği 2. Atatürk Resim Yarışması’nda birinci olan ressam, 1984 yılında Ankara Sanat Kurumu Plastik Sanatlar Ödülü’nü almış ve aynı yıl bu kurum tarafından yılın sanatçısı seçilmiştir.