EREN EYÜBOĞLU (1913-1988)

EREN EYÜBOĞLU (1913-1988)
Tuval üzeri yağlıboya, imzalı
50x100 cm

Anadolu insanının yaşamını işlediği resimlerle tanınan sanatçı Romanya’da Yaş Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten sonra, 1929 yılında Paris’e gitti. Önce Julien Akademisi’nde, daha sonra da Andre Lhote’un atölyesinde dört yıl resim öğrenimi gördü. 1930 yılında Paris’te tanıştığı ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile 1936’da evlenerek İstanbul’a yerleşti ve Ernestine olan adını Eren olarak değiştirdi. Eşiyle birlikte D Grubu’na katılarak topluluğun çalışmalarında önemli rol oynadı

Bedri Rahmi ile beraber Anadolu’ya yaptıkları seyahatlerde sanatçı, Anadolu insanının yaşam biçimini yakından inceleme fırsatı buldu. Eren Eyüboğlu yapıtlarında folklorik özellikleri plastik değerlerle ustalıkla birleştirmiş, biçim olgunluğu ve anıtsallığı yeğlerken süslemecilikten kaçınmıştır. Eserlerindeki yarı-soyut ve Dışavurumcu yaklaşımı, sanat yaşamı süresince çeşitli değişim ve gelişmeler geçirse de tüm sanat hayatı boyunca devam etmiştir. 1950’li yıllarda ayrıntıdan uzaklaşmış, yalın, çizgisel ve çok renkli bir üsluba yönelmiştir. 1955 yılından sonra bu üslupta lirik soyutlamalar gerçekleştirmiştir. 70’li yıllarda yapıtlarında eski dönemlerde çalıştığı konuları sanatsal  birikimini katarak yeniden ele alır. Sanatçının bu döneminde figüre daha önem verdiği hissedilir. 1980’e değin yeni renk ve çizgi değerleriyle yeni bir hayat bulan Anadolu görünümlerinin yanı sıra figür ve portreleri mevcuttur. ‘Üç Güzeller’ gibi mitolojik konulu resimler de yapan Eyüboğlu, bu tür temalara çağdaş bir yorum kazandırmıştır.

 Resmin yanı sıra mozaik alanında da eser veren sanatçının bu türdeki en önemli yapıtları Ankara Etibank’taki mozaik pano (1956), 4.Levent Mahallesi konut duvarları (1956-1957), Ankara Çocuk Hastanesi (Hacettepe-1955), İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (1963-1965), Cerrahpaşa Hastanesi (1978) ve Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (1979) için yaptığı mozaik panolardır. Yurt içi ve yurtdışında çok sayıda sergi açan Eyüboğlu, 1973 yılında Devlet Resim Heykel Sergisi’nde başarı ödülü kazanmıştır.