VİYANA ARMUAR

NeoRönesans Meşe Dolap..
Viyana..

19.yy.
228x53x101 cm..
No:412