FRANSIZ ROKOKO AYNA

Fransız, dore rokoko ayna
19. yy.
143x70 cm