EKREM YALÇINDAĞ (d.1964)

 

EKREM YALÇINDAĞ (d.1964)
‘Camouflage’, tuval üzeri akrilik-yağlıboya, imzalı, 2016 tarihli.
140 x 160 cm

 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğrenim gören Ekrem Yalçındağ, 1994-1999 yılları arasında Frankfurt Stadelschule’de Prof. Hermann Nitsch ile çalıştı.

Motif olgusu üzerinde yoğunlaşarak gerçekleştirdiği büyük boyutlu çalışmalarında, kendine özgü bir boya tekniği uygulayan sanatçının, yapıtlarında geometrik, amorf ve floral motifler tekrar ve iç içe geçme yoluyla izleyicide görsel yanılsama yaratırken, kültürel bağlamda zamansızlığa (düne-bugüne-yarına) işaret eder.  Motifleri el işçiliğine bir övgü niteliğinde kullanan ressam, resim sanatının geleneksel tekniklerinden yola çıkarak sanat ve tasarım arasında bağ kurar. Sanatçının eserleri belirli bir şeyi temsil etmez ya da anlatmaz, ancak görsel anlamlar içermeleri açısından somutturlar ve yine de soyut bir görünüme sahiptirler. Ressamın, tek bir rengin değişik tonlarının ya da farklı renklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş büyük boyutlu eserleri gizli anlamlar içerir; yapıtlardaki geometri, soyutlama ve somutlaştırılmış maddeler farklı estetik dünyaların genetik izleri gibi birdenbire belirirler. Ancak tam izleyici onları keşfettiğini zannederken çoktan tekrar kaybolmuş olurlar.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi gerçekleştirmiş olan sanatçının, Kunstmuseum, Stuttgart, Lahey/Avrupa Patent Dairesi, Münih/Goetz Koleksiyonu, Münih/Allianz Koleksiyonu’nda eserleri bulunmaktadır.

Ekrem Yalçındağ, çalışmalarını Berlin ve İstanbul’da sürdürmektedir.