ART NOUVEAU ÇİÇEKLİK

Continental, Art Nouveau çiçeklik ve kaidesi..
20.yy. başı
Yükseklik 104 cm