ALİ RIZA BEYAZIT (1883-1964)

 

ALİ RIZA BEYAZIT (1883-1964)
Duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
60x105 cm

    Asker kökenli ressamlarımızdan olan Ali Rıza Beyazıt, gerçekçi anlayıştaki yapıtlarıyla tanınır. 1907 yılında bitirdiği Mekteb-i Harbiye’de Hoca Ali Rıza ile Halil Paşa’nın öğrencisi oldu. 1912 yılında Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine askeri lisedeki resim öğretmenliği görevinden ayrılıp cepheye gönderildi. Savaştan sonra haritacılık ve topografya sınavlarını kazanan ressam bu alanda eğitim gördü ve askeri okulların ders programlarına katkısı olan konuyla ilgili kitaplar yazdı. 1938 yılında emekli olduktan sonra, askeri okullarda öğretmen olarak görev aldı. 1945 yılında Ali Sami Boyar, Nazmi Çekli, Cevat Karsan ve İhsan Çanakkaleli ile Askeri Ressamlar Derneği’ni kuran Ali Rıza Beyazıt uzun yıllar bu derneğin başkanlığını yaptı.

    Resimlerinde Hoca Ali Rıza ile Halil Paşa’nın üslup özelliklerini kaynaştıran sanatçının ‘Yıldız Çiçekleri’ (Dolmabahçe Sarayı) ve ‘Koyun Sürüsü’ (Belgrad Müzesi) gibi manzara ve ölüdoğa tasvirlerinin yanı sıra ‘Milli Mücadelede Süvari Keşif Eri’, ‘Milli Savaşta Batarya’ gibi Kurtuluş Savaşı’nı konu alan resimlerle, bulunduğu yöreyi belgeleyen suluboya tablolar yaptığı da bilinir. Ressam 1952 yılında İtalya’daki Uluslararası Desen Sergisi’nde birincilik ödülü almıştır. Sanatçının ‘Manzara’, ‘Heybeliada’ (1946), ‘Sapanca Gölü’ (1949) ve ‘Erdek’ (1951) gibi ünlü tabloları başta olmak üzere T.C. Merkez Bankası Koleksiyonu’nda toplam 22 resmi bulunmaktadır.