KOMET (d.1941)

KOMET (d.1941)
İsimsiz, sac üzeri yağlıboya, imzalı, 2002 tarihli.
80x100 cm

Dışavurumcu anlayışla ürettiği figüratif eserleriyle tanınan ressamın asıl adı Gürkan Coşkun’dur. "Kuyruklu yıldız" anlamına da gelen Komet adını, bir müzik grubundan esinlenerek alan ressam, daha çok bu isimle anılır. 1960-1967 yılları arasında, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Zeki Faik İzer ve Halil Dikmen atölyelerinde çalıştı. 1971'de devlet bursuyla gittiği Paris’te Vincennas Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören sanatçı, ilk sergisini de 1974 yılında Fransa'nın Rouen şehrinde açtı. Eserleri Mayıs Salonu’na (Salon de Mai) kabul edilen sanatçının iki tablosu da Vincennas Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından satın alındı.

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki öğrencilik yıllarında yaptığı resimlerde 1960’lı yıllardaki Türk toplumundan çeşitli insan manzaralarını kalabalık gruplar halinde, eleştirel, toplumsal ve psikolojik bir anlatımla resmetmiştir. Bu resimlerinde ölüm ve acı teması ağır basmaktadır. 1970’li yılların ortalarında psikolojik yönü ağır basan eserlerinde Türk tipi yerine, Batılı tipler kullanmaya başlamış, düzensiz kalabalık grupların yerini tek figür veya ikili, üçlü figür grupları almıştır. Daha önceleri içe dönük bir anlam taşıyan ölüm ve acı teması, bu eserlerinde bilinçli olarak yaşayan bir anlatıma dönüşür. 1973 yılından 1981’e kadar sırasıyla, Yeni-Romantik, Yeni-Dışavurumcu ve Post-Modern akımların hakim olduğu resimler yapmış, bu tarihten sonra ise tamamen bağımsız bir anlatıma ulaşmıştır. Komet’in resimlerinde fantezi ile gerçek, düş ile yaşanmışlık iç içedir. Resimde aradığı şeyin ‘şiir’ olduğunu ifade eden ressam, bunu da resmin kendi diliyle vermeye çalışır. Resmin kendi organik yapısından bağımsız olarak kişiyi bir yerlere götürmesini amaçlayarak düşselliğin önemini vurgılar. Halen yaşamını İstanbul ve Paris'te sürdüren ressam, 1974 yılından itibaren Türkiye'de, Paris'te, Viyana, Salzburg, Lozan ve Brüksel'de kişisel sergiler açmış, ayrıca pek çok uluslararası sergiye de katılmıştır. Şair kimliği ile de tanınan sanatçının önceki yıllarda çeşitli dergilerde yer almış şiirleri, 2007 yılında kitap olarak yayınlanmıştır.

ECZACIBAŞI SANAT ANSİKLOPEDİSİ, Yem Yayınevi, 1997.
KOMET KİTABI, İDİ İDİM İDİK, Galeri Artist Yayınları, İstanbul, 2000.
ÖNER, KÜÇÜKŞEN FERHUNDE, Öğr.Üyesi Dr., "Figürden Sözcüklere: Komet'in Resimleri ile Şiirleri Arasındaki İlişki", Ulakbilge Dergisi, Cilt 6, Sayı 27, 2018. Sayfa 1095-1121.