DAVID ÇIRACIYAN (1839-?)

DAVID ÇIRACIYAN (1839-?)
Nil kıyısında yaşam, tuval üzeri yağlıboya, 1897 tarihli.
80x100 cm

Kendi el yazısı ile yazdığı otobiyografisine göre H. 1255 (M. 1839) yılında İstanbul’da dünyaya gelen ressamın ölüm yeri ve tarihine dair net bir bilgi yoktur. 1907 yılından sonraki bir tarihte vefat ettiği düşünülmektedir.

İlköğrenimini Beyoğlu Ermeni Katolik Okulu’nda tamamlayan Çıracıyan, Ermeni Katolik Mektebi’nde birkaç yıl devam ettikten sonra okuldan ayrılmıştır. Otobiyografisinde, bu okulda Ermenice, Latince, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerini öğrendiğini belirtmiştir. Resim öğrenimini çeşitli atölyelerde görmüştür. Yine otobiyografisinde, 1889-1890 yılları civarında Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin lise sınıflarına resim öğretmeni olarak atandığından bahseder. Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümü uzmanlarından Pınar Bolel Koç ile arşiv görevlilerinden Esma İgüs Parmaksız’ın  Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 2005-2006 yıllarında gerçekleştirdikleri çalışma sırasında buldukları belgeye göre ise, İtalya’daki resim ve suluboya öğrenimini tamamlayıp İstanbul’a dönen Davit Çıracıyan, 1 Ocak 1892 tarihinde İstanbul Sanayi-i Nefise Mektebi’ne eğitmen olarak atanmıştır. Sanatçının burada ne kadar görev yaptığı ise bilinmemektedir. Ressamın otobiyografisinde 1894 yılında Sanayi-i Madalya ile ödüllendirildiğinden bahsetmesi ve Osman Hamdi Bey’in Sanayi-i Nefise’nin yöneticiliğini yaptığı dönemde Valeri, Yervant Oskan ve Warnia Zarzecki gibi ünlü isimlerle bir arada çalışmış olması, sanatçının resim alanındaki başarısının bir göstergesidir. Ressam, sanatını geliştirmek ve icra etmek amacıyla İngiltere, Fransa, İsviçre, Avusturya ve Mısır’a seyahatler yaparak bu ülkelerde uzun süre kalmıştır. Manzara ögelerine ağırlık verdiği eserlerinde İstanbul’un sahil kıyıları ve tarihi yerleri ile seyahat yaptığı ülkelerden özellikle Mısır görünümlerini resmeden Çıracıyan’ın çalışmaları günümüzde pek çok özel koleksiyonda yer almaktadır.