MEHMET ALİ LAGA (1878-1947)

MEHMET ALİ LAGA (1878-1947)
Kağıt üzeri yağlıboya, imzalı.
30 x 40 cm

Dördüncü kuşak asker ressamlardan olan Mehmet Ali Lâga, Kuleli Askeri İdadisi’ni bitirdikten sonra Mekteb-i Harbiye’ye devam etti ve 1898 yılında mezun oldu. Aynı yıl görevli olarak Trablusgarp’a gitti. 1908 yılında II.Meşrutiyet’in ilanından sonra Kuleli Askeri İdadisi’ne resim öğretmeni olarak atandı. Eğitmenlik görevini, Balkan ve I.Dünya Savaşları’na katıldığı dönemler haricinde, 1924 yılına kadar sürdürdü. Harbiye’de okuduğu yıllarda Hoca Ali Rıza’nın öğrencisi olan sanatçı, İzlenimci Türk ressamları kuşağından Albay Sami Yetik ile Kuleli’de tanıştı. Yakın bir dostluk kuran ikili, Balkan Savaşları’nda birlikte çarpıştı. Edirne’nin düşmesi üzerine esir alınarak Sofya’ya götürülen Yetik ve Lâga, resim çalışmalarını burada da sürdürdü.

I.Dünya Savaşı sırasında, muhtemelen 1915-1918 yılları arasında Çanakkale’de görev alan ressamın bu dönemde yaptığı çok sayıda kurşun kalem çizim günümüze ulaşan eserleri arasındadır. 1924 yılında emekliye ayrıldıktan sonra resim çalışmasını Akaretler’deki özel atölyesinde sürdüren Lâga, bir süre de Sanayi-i Nefise Mektebi’nde idare müdürü olarak çalıştı. Sanatçı, dönemin Harbiye Nazırı olan Enver Paşa’nın 1917 yılında Şişli’de kurduğu atölyede hiç çalışmamasına rağmen, dokuz adet tablosu 1918 Viyana ve Berlin sergilerinde yer almıştır. Batı etkisindeki Türk resim sanatının ilk renkçi ustaları arasında yer alan ressam, özellikle İzlenimci üsluptaki manzara çalışmalarıyla tanınmaktadır. Sahil görünümleri, karlı manzaralar, küçük tabaklar içinde meyve grupları, Sofya, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi kentlerin tarihsel yapıları ve doğa güzellikleri seçtiği başlıca konulardır.