SELÇUK TOĞUL (d. 1950)

SELÇUK TOĞUL (d. 1950)
Tuval üzeri yağlıboya, imzalı.
22,5 x 29 cm

Türk naif resim sanatının yaşayan önemli temsilcilerinden biridir. İtalyan Lisesi’nin ortaokulu ve Suadiye Ticaret Lisesi’nden mezun olan sanatçı, kazandığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrenimini yarıda bırakarak tamamen resme yönelmiştir.

Bodrum merkezli Mavi yolculuk akımı, 1970’li yıllardan başlayıp 1980’lerin ortalarına kadar bu yolculukların önemli bir katılımcısı olan Togul’un sanat anlayışını büyük ölçüde etkilemiştir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Kral Mausolos’un anıtsal mezarı,  Bodrum Kalesi  ile birlikte pek çok antik kalıntıyı barındıran Karya efsaneleri ile bezeli bu çevre sanatçının eserleri için önemli bir esin kaynağı olmuştur. 70’li yılların ortasında gerçekleştirdiği İtalya-Fransa seyahati ile sonraki yıllarda sık sık gidip geldiği İtalya’da gezdiği sayısız kentin kültür ve sanat tarihi mirası da, ressamın sanat anlayışının oluşmasında etkili olan unsurlar arasındadır.

Sanatçının erken dönem eserlerinde dingin ve durağan bir yapı görülürken, zamanla bu yapı değişime uğramış; insan figürleri daha stilize olmuş ve ‘o andaki aksiyon’ resmedilmeye başlanmıştır. Yoğun detaylarla bezenmiş tabloları bir hikaye üzerine kuruludur. Detaylar ise genellikle kendi hayatını çevreleyen faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Mitoloji, opera, Bodrum, kedi, kadın, The Beatles grubu, sanat literatürü ve sinema gibi farklı konulardan seçerek oluşturduğu kompozisyonlardaki figürler genelde tanıdığı kişiler ve kendisidir. Bu açıdan bakıldığında ressamın yapıtları anılarının ve hayal dünyasının bir kolajı olarak değerlendirilebilir.

İlk kişisel sergisini 1979 yılında İstanbul’da açan ve yurtiçi-yurtdışında pek çok karma sergiye katılan Selçuk Togul 1999 yılında İtalya Bologna’daki Dünya Naif Ressamlar Sergisi’nde ikincilik ödülü almıştır.