SALİH URALLI (1908-1984)

 

SALİH URALLI (1908-1984)
Manisa, tuval üzeri yağlıboya, imzalı
44 x 55  cm

 

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde bir süre Namık İsmail atölyesinde ve Tezyinat Şubesi’nde (Dekoratif Sanatlar Bölümü) çalıştıktan sonra 1931 yılında Paris’e giderek Andre Lhote ve Fernand Léger’in atölyelerine devam etti. 1941 yılında CHP-Halkevleri tarafından Yurt Gezileri kapsamında Manisa’ya gönderildi. Uzun yıllar, Ankara İsmet Paşa Enstitüsü ve çeşitli okullarda resim öğretmeni olarak görev yaptı. 1963-1971 yılları arasında, Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde resim teknolojisi atölyesinde ders verdi.

 

Picasso’nun etkisi altında olduğu 1940’lı yılların başında figürlü çalışmalar gerçekleştiren Urallı, bu resimlerinde figürle ilgili çizgisel kesişmelerin ritmik yapısını yinelemiş ve figüre bağımlı soyutlama eğilimi ile Türk resminde modelajdan ilk vazgeçenler arasında yer almıştır. Böylece Kübist-İnşacı anlayışta, figür ve nesnelerin soyutlanmasına yönelik çalışmalar yapan sanatçının eserlerinde soyutlama kesin konturlarla ve parçalanmış figür çizgilerinin uyumlu arabeskler haline getirilmesiyle oluşturulmuştur. D Grubu’nun 1939 yılındaki 7. Sergisine katılan ressam, düzenli ve sık olmamakla birlikte çeşitli karma sergilere de katılmıştır.