PERTEV BOYAR (1897-1981)

PERTEV BOYAR (1897-1981)
Soyut Peyzaj, duralit üzeri yağlıboya, imzalı.
50x60 cm

Resim çalışmalarına Kuleli Askeri Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında Sami Yetik’ten aldığı derslerle başlayan Selim Pertev Boyar, I. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Harp Okulu’nu bitiremeden mesleğe atıldı ve çeşitli askeri görevlerde bulundu. 1930-1932 yılları arasında Güzel Sanatlar Akademisi’nde İbrahim Çallı’nın atölyesine misafir öğrenci olarak devam etti. Ankara’da kaldığı yıllarda halkevi ve devlet sergilerine katıldı. ‘Atatürk Portresi’, ‘Güller’ ve ‘Fenerbahçe’den’ gibi portre, ölüdoğa ve manzara çalışmalarının da gösterdiği gibi, Türk asker ressamlar geleneğini sürdüren Pertev Boyar, asker kökenli ressamların son temsilcilerinden biridir. Daha çok peyzaj ve ölüdoğa resimleriyle tanınan sanatçı, koyu ton ve değerlerle bezenmiş klasikçi duyarlılığa yakın bir İzlenimci anlayışa sahiptir. Kaya Özsezgin’in de ifade ettiği üzere, doğa gözleminde ödünsüz bir yaklaşımın yaratacağı estetik disiplini aşmaya dönük arayışlar içindedir. Bu nedenle ayrıntı yerine genel görünümün resmin taşıyıcı değerlerini doğrudan yüklendiği, grotesk bir boyama anlayışında sanatçının üslubunun netleştiği görülür.

Pertev Boyar, resim sanatında olduğu kadar sanat yazarlığı alanında da ün yaptı. Özellikle 1948 yılında basılan ‘Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletlerinde Türk Ressamları, Hayatları, Eserleri’ adlı kitabı çağdaş Türk sanatı için temel kaynak kitaplardan biridir.