GÜNGÖR TANER (d.1941)

GÜNGÖR TANER (d.1941)
Yoğurtçu, duralit üzeri yağlıboya, 1983 tarihli, imzalı.
150 x 70 cm

1963-1968 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde Özdemir Altan, Adnan Çoker ve Nurullah Berk’in atölyelerinde öğrenim gören Güngör Taner, Zeki Faik İzer’in derslerini de izledi. Ressamın ilerleyen yıllardaki üslubunun oluşmasında bu eğitim yıllarının ve Adnan Çoker ile Özdemir Altan’ın büyük etkisi oldu. 1968 yılında birincilikle fakülteden mezun olan sanatçı, ertesi yıl aynı kuruma asistan olarak atandı. 1971 yılında Salzburg Yaz Akademisi’ne devam ederek Hollandalı ressam Liege Corneille ile çalıştı.

Sanatçının ilk yapıtlarında figüratif anlayışın egemen olduğu görülür. Ancak 1960’lı yılların sonundan itibaren soyut anlayışa yönelen ressam, 1970’lerde Soyut-Dışavurumculuk akımını benimsemiştir. Müziğe olan yakın ilgisi sanatçının yapıtlarında hareketliliğin, ritim ve armoni kavramlarının öne çıkmasını sağlamıştır. Özellikle son dönem eserlerinde armoniyi, çeşitli karşıtlıkları doluluk-boşluk, hareket-durağanlık, aydınlık-karanlık, sıcak-soğuk gibi ilişkilerle kurmuştur. Yapıtlarında çağın hız, mekan ve zaman kavramlarını yansıtmayı amaçlayan Taner, 1967 Jala Yasan Portre Konkuru ikincilik ödülü, 1974 ve 1976 Devlet Resim Heykel Sergileri ile 1981 Günümüz Sanatçıları Sergisi’ne başarı ödülleri kazanmıştır.