III. NAPOLYON EPOQUE AYNA

Fransız, 3. Napolyon epoque ,Barok stili Ayna..
19.yy.
168x120 cm..