ZİYA KESEROĞLU (1906-1973)

ZİYA KESEROĞLU (1906-1973)
Peyzaj, prestuval üzeri yağlıboya, imzalı.
40 x 50 cm

1922 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi’ne giren sanatçı, Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde öğrenim gördü. Mezun olduktan sonra Avrupa sınavını kazanarak 1932 yılında, bir seneliğineViyana’ya gitti.
İlk yapıtlarında, hocalarının izinde giderek İzlenimci üslupta eserler veren Keseroğlu, zamanla kendi özgün anlayışını oluşturarak hiçbir akıma bağlı kalmadan çalışmıştır. Nesnelerin plastik değerleri üzerinde yoğunlaşmış, renk ve biçimi geri plana atmıştır. Az sayıda renk kullanarak daha çok bu renklerin ton farklılıkları ve uyumlarını yakalamaya özen göstermiştir. Sanatçı, lirik bir atmosferin egemen olduğu kişisel üslubu ile doğayı şiirsel bir anlatımla resmetmeyi tercih etmiştir.
1941 yılından 1971 yılına kadar katıldığı Devlet Resim ve Heykel Sergileri’nde 1945 yılında üçüncülük ödülü kazanan Keseroğlu, 1946 yılından itibaren de İstanbul Yüksek Teknik Okulu’nda Mimarlık Bölümü’nde resim dersleri vermiştir.