MÜZAYEDELERE KATILIM 

Müzayedelerimize giriş herkese açıktır. 

Detaylı müzayede katılım koşulları müzayede kataloglarında belirtilmektedir. Aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde müzayedelerimize katılım ve eser alımı yapılabilir: Müzayede Salonunda Bayrak ile Katılım: 

Müzayedeye bizzat katılıp eser almak isteyen alıcılar, müzayede günü salon girişinde bulunan karşılama masasında kayıt yaptırıp bayrak alırlar. 

İlk kez bayrak alan alıcıların kimlik beyanında bulunmaları gerekir.  Satış koşulları ile ilgili detaylı bilgi, müzayede katalogunda yer almaktadır. 

Alıcılar, ilgilendiklerieser için arzu ettikleri fiyata kadar bayrak kaldırmak suretiyle açık arttırmaya katılabilirler.


Müzayedeye Telefonla Katılım: 

Müzayede sırasında salonda bulunamayan alıcıların, müzayedeye telefonla katılabilmeleri için, ‘Müzayede Sipariş Formunu’ doldurup imzalayarak 0312 442 38 93 numaralı faksa yollamaları veya bizzat galerimize bırakmaları gerekmektedir. 

Müzayede esnasında ilgili esere sıra geldiğinde, belirtilen telefondan ulaşılıp alıcının canlı olarak müzayedeye katılımı tarafımızdan sağlanır.

Rezerv Bırakmak: 

Müzayedeye bizzat ya da telefonla katılamayacak alıcılar, ilgilendikleri eserler için önceden pey verebilirler. Böylelikle söz konusu eserler açık arttırma sırasında kendi belirttikleri üst limite kadar salon görevlilerince arttırılır. Bunun için ‘Müzayede Sipariş Formu’nu doldurup arttırma limitlerini belirlemeleri gerekmektedir.